Strona główna
Co daje strona internetowa dla organów administracji publicznej?

Co daje strona internetowa dla organów administracji publicznej?

28.04.2023

Co daje strona internetowa dla organów administracji publicznej?

Strona internetowa to dobre rozwiązanie nie tylko dla prywatnych przedsiębiorstw, ale również dla podmiotów działalności publicznej. Warto promować również tego typu działalność, ponieważ dużo ludzi ma potrzebę załatwienia różnych spraw urzędowych, a nie zawsze wie, co dokładnie powinien zrobić, by uzyskać swój cel. Celem działań marketingowych tego typu podmiotów nie będzie sprzedaż, a głównie poinformowanie o czymś lub zwiększenie świadomości społeczeństwa w danym temacie. Dlaczego jeszcze warto być w internetowym świecie? Jak zrobić to najlepiej?

Jakie mamy organy administracji publicznej w Polsce?

Według Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) wyróżnia się:

 • ministrów,

 • centralne organy administracji rządowej,

 • wojewodów,

 • jednostki samorządu terytorialnego na przykład urzędy gmin,

 • inne.

Dlaczego warto posiadać stronę internetową?

Administracja państwowa może z pomocą promocji w postaci stron internetowych poszczególnych jednostek:

 • budować swój ekspercki wizerunek i zdobyć autorytet,

 • skutecznie informować o aktualnych możliwościach rozwiązania różnego typu problemów obywateli oraz promować usługi, które w danym momencie mogą być im przydatne (np. Tarcza Finansowa),

 • dotrzeć do większej liczby ludzi w krótszym czasie z określonym przekazem,

 • utrzymywać kontakt z ludźmi,

 • monitorować wyniki i wyciągać wnioski,

 • oszczędzać czas urzędników oraz obywateli np. dzięki możliwości ściągania/wysyłania, różnych wniosków online,

 • ułatwić dostęp i skrócić czas oczekiwania na konkretną sprawę, którą obywatel chce załatwić,

 • na podstawie zdobytych danych, konstruować różne kampanie reklamowe, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Jaka powinna być dobra strona internetowa?

W przypadku organów administracji publicznej strona będzie miała bardzo różnych odbiorców. Dlatego też do jej budowy powinno zastosować się pewne uniwersalne kwestie, takie jak:

 • atrakcyjny wygląd – w tym przypadku profesjonalny,

 • łatwa nawigacja powinna ułatwiać odnalezienie szukanej treści,

 • treści wysokiej jakości – kompletne, wyczerpujące, niezawierające błędów (zgodne z aktualnym stanem prawnym) oraz pisane prostym językiem, tak aby przeciętny odbiorca zrozumiał wszystkie trudniejsze urzędowe kwestie,

 • bezpieczeństwo – strony państwowe obowiązkowo muszą być jednymi z najbezpieczniejszych stron w Internecie, chronione różnymi sposobami, a przede wszystkim certyfikatem SSL,

 • responsywność – danie możliwości właściwego odbioru strony zarówno na komputerach, jak i smartfonach.

Jak inaczej mogą promować się organy administracji publicznej?

Organy administracji publicznej, starając się być blisko obywatela i poinformować go o jakiejś kwestii, mogą skorzystać z takich dodatkowych form promocji, jak Social Media (szerokie grono odbiorców, możliwość szybkiego kontaktu), prowadzenie Wizytówki Google (ułatwi dotarcie do konkretnych urzędów oraz poinformuje o godzinach otwarcia czy numerach kontaktowych) i inne.

Organy administracji publicznej to z pewnością podmioty, które powinny korzystać z planu promocji różnego typu, aby dotrzeć do wielu obywateli.